14 Ağustos 2012

Sizin de dikili bir ağacınız olsun!..

Uganda, Afrika kıtasının orta doğu kısmında bulunan 35 milyon nüfusa sahip bir ülke. Müslümanlar ülke nüfusunun  % 25 ‘ni teşkil etmektedir. Ülkede çok sayıda göl ve nehir bulunmaktadır. Ülke ekvator üzerinde olmasına rağmen deniz seviyesinden çok yüksek olmasından dolayı ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle ülkenin her tarafı ormanlar ve çeşitli bitki örtüleri ile kaplıdır. Uganda, başta tropikal meyveler olmak üzere her türlü sebze ve meyvenin yetişmesine müsaittir.  Ancak ülke tarihindeki darbeler ve kötü yönetimler yüzünden tarım ve sanayi konusunda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Ve bundan dolayı bu güzel ülkede insanların çoğu açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaktadır.

Hollanda IHH olarak, arazinin ve iklimin müsait olduğu bu ülkede ziraat projesi kapsamında mango, ananas ve papaya meyve fidanları dikerek, yoksul halkın geleceğine yönelik çok önemli bir maddi  getirisi olan bir projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gerek ülke içi tüketiminde  ve gerekse yurtdışı ihracatında rağbet edilen bu meyvelerin fidanlarını arazileri olan ancak maddi imkanı olmayan yoksul köylülere dağıtmak suretiyle çok önemli kalıcı bir projeye imza atmış bulunmaktayız. İlk etapta 17 bin adet ananas, mango ve papaya meyve fidanının dikimi gerçekleşmiştir.

Bir ananas meyve fidanı dikildikten 1,5 yıl sonra 2 adet meyve vermeye başlamaktadır. Ananas fidanı her yıl büyüdükçe meyve sayısı da artırmaktadır. Ancak bir ananas fidanı en fazla 2 metre kadar büyür ve yetişkin bir fidanda 3-4 adet meyve olur. Buna mukabil metrekareye fidan dikimi fazlar olur. Normal büyüklükte bir ananas meyvesi ülke içi pazarlarda €.1,- değerinde satılmaktadır.

Papaya fidanı da dikildikten 2 yıl sonra meyve vermeye başlar. Papaya ağacı her yıl büyüdükçe meyve sayısı artar. Yetişkin bir papaya ağacından yılda en az 50 adet meyve alınmaktadır. Bir papaya meyvesi 600 gr ile 800 gr arasındadır. Orta büyüklükteki bir papaya meyvesi ülke içi pazarlarda €1,-değerinde satılmaktadır.

Mango fidanı dikildikten 5-6 yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır. Ağaç büyüdükçe her yıl meyve sayısı da artmaktadır. Mango ağaçları ceviz ağacı büyüklüğü kadar olur ve çok uzun yıllar meyve verirler. Yetişkin bir mango ağacından en az 150 kg meyve alınabilmektedir. Mango meyvesi Uganda için önemli bir ihracat meyvesidir. 1 kg mango ülke için pazarlarda €.0,50,- değerinde satılmaktadır.

Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, taşıma ve dikim masrafları dahil  €.1,- karşılığında diktiğimiz 17 bin adet fidanın 2 yıl sonra meyve vermeye başladığında yoksul Uganda halkına ne kadar büyük bir maddi katkı sağlayacağı apaçık görülmektedir.

Uganda Fidan Projemiz devam edecektir. Bu projemize destek veriniz ve sizin de dünyada dikili ağaçlarınız olsun.

Paylaş