6 Aralık 2023

Seyyar Satıcı Araba Yardım projesi

Seyyar satıcı arabaları, genellikle sokaklarda dolaşan ve çeşitli ürünleri satan küçük taşınabilir tezgahlar veya arabalar olarak tanımlanabilir. Bu arabalar, yiyecek, içecek, giyim veya diğer ürünler gibi çeşitli malzemeleri satmak için kullanılır. Seyyar satıcı arabaları, bazı ülkelerde sokak satıcılığı olarak da bilinir ve genellikle insanlara kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duydukları ürünleri sunar. Bu arabalar, işletme sahiplerine düşük maliyetli bir satış noktası sağlar ve bazı durumlarda küçük girişimcilerin geçimini sağlamalarına yardımcı olur.

IHHNL, en son 8 Kasım 2023 tarihinde Endonezy’da 46 adet, 2 Aralık 2023 tarihinde Nepal’de 12  adet seyyar satıcı araba ile şimdiye kadar toplam 267 yoksul aileye ekmek teknesi sağlamış oldu.

Nr Yıl Bütçe Adet
1 2016  €                 5.000,00 15
2 2017  €              21.420,00 63
3 2018  €                 8.840,00 26
4 2019  €                 8.750,00 25
5 2021  €              14.921,00 40
6 2022  €              14.921,00 40
7 2023  €              20.000,00 58
  Toplam  €              93.852,00 267

 

IHHNL, Endonezya’da meyadana gelen doğal afetlerden sonra düzenli bir şekilde mağdur olan insanlar için acil yardım projeleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanında küçük miktarlar ile düzenli gelir temin edecek projeler uygulamaktadır. Gelir temini projesi kapsamında son 7 yıldır yoksul ailelere Seyyar Satıcı Araba yardımları gerçekleştirmekteyiz.

Seyyar satıcılık yöntemi dünyanın her tarafında yoksul ve gelişmiş ülkelerde daha çok olmakla beraber gelişmiş ülkelerde de yaygın bir yöntemdir.

Neden Endonezya’da Seyyar Satıcı Araba Yardımı gerçekleştirmekteyiz?

  • Günlük yemek ihtiyaçlarını dışarıdan karşılma kültürüne sahip bir toplum.
  • Kalabalık nüfusa sahip olması hasebiyle mutlaka dışarıda yemek yiyecek kitle bulunmaktadır.
  • Tropikal ve sıcak iklime sahip olması hasebiyle insanlar daha çok dışarıda yaşamakta ve dolayısıyla yemek ihtiyacını dışarıdan karşılamaktadırlar.
  • Gelir düzeyi az olan insanların sayısı çok olduğundan ucuz yemek daha çok tercih edilmektedir.

28 milyon kişinin yoksulluk sınırında yaşadığı, böylesi kalabalık  bir ülkede bu tür seyyar satıcılar, ülke standartlarında geçimlerini rahatlıkla sağlamaktadırlar. Bir seyyar arabanın fiyatı € 350,- Bizim için küçük olan bir meblağ ile Endonezya’da yoksul bir aile  ekmek teknesine kavuşuyor.

IHHNL, son 2 yıldır Asya’nın yoksul ülkelerinden biri olan Nepal’de çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmektedir. Bu ülkeye giden yardım görevlilerinin tesbitlerine göre küçük miktarlar ile düzenli gelir temin edici projeler gerçekleştirmek azami derecede önem arzetmektedir. Bu ülkedeki yoksul insanların büyük bir kısmı günlük yeme ihtiyacını, geleneksel yemekler yapan sokak satıcılarından karşılamaktadır. Bu gerçekler müvacehesinde bu ülkede yoksullara seyyar satıcı araba yardımı yapmak çok faydalı bir proje olacaktır. Bu münasebetle yoksullara düzenli gelir temini için 2023 yılında ilk sefer deneme amaçlı 12 adet seyyar satıcı araba yardım projesi gerçekleştirildi.

Paylaş