28 Mayıs 2013

Karanlık Dünyalara Işık olduk

Afrika, tezatların, varlar ve yokların kıtası. Kara kıta Afrika’da açlık, yoksulluk , susuzluk , güvenlik sorunu, iç savaş , anarşi, kaos, salgın hastalıklar, yolsuzluk, adaletsiz gelir dağılımı var….  Özgürlükler, insan hakları, adalet, barış, huzur, onurlu bir yaşam yok…. Velhasıl bütün olumsuzluklar kara kıtanın kara bahtı olmuş durumda.

İklim şartları ve yetersiz beslenmenin başlıca sepeb olduğu katarak (körlük) hastalığı Afrika’nın en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Gelişmiş dünyada daha çok yaşlılık hastalığı olarak bilinen katarak, Afrika’da yaşlı genç ve hatta çocuk yaşlardaki bir çok insanın maruz kaldığı bir hastalıktır. Afrika kıtasında sağlıksız yaşam koşulları, yetersiz beslenme, iklim şartları ve aşırı güneş ışınlarının sebep olduğu  12 milyondan fazla insan katarak hastalığı nedeniyle kör olmuştur. Küçük meblağlar ile basit bir ameliyat ile bu hastalığın tedavisi mümkün iken, hiç bir maddi imkanları olmadığı için ve gerekli olan sağlık merkezleri ve doktorlar bulunmadığı için bir çok insan ömür boyu karanlığa mahkum olmuştur.

Bütün Afrika’da olduğu gibi Somali’de de katarak hastalığı çok yaygındır. Somalinin tek göz kliniği olan National Eye Center’de ülkenin ileri gelen iki göz doktoru görev yapmakta. Klinkteki ameliyat makineleri ve  diğer malzemeler ülke standartlarına gore iyi sayılacak nitelikte. Ancak bazı onemli malzemelerin kısa süre içinde yenilenmesi gerekmekte. Klinikteki hijyen ve dezenfekte konularına çok dikkat edilmesine rağmen mevcut malzemeler yetersiz kalmakta.

Bu klinikte her gün saat 06.00 ile 19.00 arası ortalama 80 ameliyat yapılmaktadır.Ülkedeki kataraktlı insanların sayısı, bu kliniğin tek göz kliniği olması ve ameliyatlara 500 kilometrelik mesafeden gelenlerin olduğu dikkate alındığında, Somali için bu kliniğin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Her zaman mazlumun, yoksulun, dertlinin, biçarenin, açın ve susuzun yanında olmayı gaye edinen Hollanda IHH, Yönetim Kurulu Üyesi Selami Yüksel’in koordinesinde, Afrika’nın en yoksul ülkesi Somali’de National Eye Center adlı sağlık merkezi ile birlikte katarak hastalığı nedeniyle kör olmuş 320 insanı ameliyat ederek, ışığa kavuşturmuştur.

Ömür boyu karanlığa mahkum olmuş bir kişinin basit bir  ameliyet ile,  dünyaya, güneşe ve sevdiklerine tekrar kavuşmasının tarifi mümkün olmayan bir mutluluğa ereceği muhakkaktır.  Bu biçare insanlardan bu mutluluğu esirgemeyelim…

Hollanda IHH’nın bu önemli projesi ile €.75,- gibi küçük bir yardımla siz de bir insanı ışığa kavuşturabilirsiniz…

Paylaş