19 Kasım 2019

Eğitime yapılan yardım, geleceğe yapılan yatırımdır.

Balkan ülkeleri ile geçmişten bu güne çok önemli münasebetlerimiz olmuştur. Her şeyden önce Balkanlar Osmanlı’nın yadigarı olan bir bölgedir. Coğrafi bakımından hem Türkiye’ye ve hem de Avrupa’aya yakın olması hasebiyle sürekli olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda etkileşim olmuştur.

Balkanlar, yakın tarihte çok acı savaşlara, hatta soykırımlara sahne olmuştur. Bir çok insan hayatını kaybetmiş, bir çok insan yaralanmış ve bir çok insan yurdunu terketmek zorunda kalmıştır. Balkanlar’daki son savaştan 18 yıl geçmesine rağmen, savaşın izleri toplumun her kesiminde ve hayatın her alanında acısını hissettirmektedir.
Hollanda IHH 1993 yılında Bosna-Hersek savaşında mağdur olanlara yardım etmek amacıyla kurulmuş ve savaş boyunca hayati derecede yardımları mağdurlara ulaştırmıştır. Daha sonra Balkanlar’ın değişik bölgelerinde 10 yıldır süregelen savaşların mağdurlarına mütemadiyen yardım etmiştir. Balkan savaşları sona erdikten sonra savaşın yaralarını sarmak için her alanda bugüne kadar düzenli olarak yardımları devam ettirmiştir.

28 Ekim 2019 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 80 yoksul üniversite öğrencisine burs yardımı yapmış bulunmaktayız. Üniversite öğrencileri meyve verecek düzeye gelmiş yetişkin ağaca benzer. Eğer bakımlarını düzenli yaparsan kısa sürede meyvelerinden istifade edersin. Yani üniversite düzeyine gelmiş öğrencilere yardım edersen, onların ihtiyaçlarını giderirsen kısa zaman sonra bu öğrenciler toplumda hizmet etmeye başlarlar. Böylece, eğitimli, kültürlü, müreffeh bir toplum ortaya çıkar.

Eğitime yapılan yardım, geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla yoksullara eğitim yardımları yapmaya devam edeceğiz.

Paylaş