4 Şubat 2018

Balkanların unutulmuş bölgesi: Preşevo

Hollanda IHH olarak bir kez daha yolumuz Osmanlı’nın yadigarı Balkanlar’a düştü ve bu sefer ki durağımız  Sırbistan’nın Güney Batısında Makedonya sınırında bulunan Preşevo. Preşova Balkanlar’ın unutlmuş ve mahrum coğrafyası. Bu bölgede Arnavut müslüman azınlık yaşamaktadır.

Yakın tarihimizde Balkanlar’da büyük savaşlar cereyan etti. Bu savaşların büyük bir bölümü Sırplar ve Arnavutlar arasında yaşandı. Bundan dolayı Sırbistan sınırları içinde kalan Arnavutlar küçük bir bölgede ve çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Ülke geneline göre ekonomik ve sosyal yönden daha az gelişmiş bölgede , kısıtlı imkanlar ile hayatlarını idame ettiriyorlar.

Hollanda IHH olarak, Preşevo’daki kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze yardımcı olmak açısından, bu bölgede bulunan 4 okulda toplam 2652 yoksul öğrenciye  okul çantası, ders kitapları ve kırtasiy dağıttık.

Uzun yıllar birlikte yaşamış bir devletin iki kadim milleti olarak, bu yardımlar vesilesi ile tekrar gönül köprüleri kurduk ve kardeşliğimizi tekrar  doyasıya yaşamanın bahtiyarlığına eriştik.

 

Paylaş