31 Aralık 2021

Arakanlı Mültecilere Dikiş Makinası yardımı yapıldı

Uzun yıldan beri Myanmar’ın Rakhine Eyaletinde yaşayan Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik baskı uygulanmaktadır. Bu baskılar zaman içinde soykırım derecesine ulaşmış, köyler yakılarak toplu katliamlar yapılmıştır. Ağır baskılara dayanamayan Arakanlı Mülümanlar başta Bangladeş olmak üzere komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.

İlk olarak 1982 yılında başlayan göç hareketi 2017 yılında zirveye ulaşmıştır. Sadece Bangladeş’te 1,2 milyon civarında Arakanlı Mülteci yaşamaktadır. Bangladeş’teki Arakanlı Mültecilerin tamamına yakını, ülkenin doğusunda Cox Bazar şehrinin güneyinde küçük bir alanda tecrit edilmiştir. Sağlıksız ortamlarda derme-çatma çadırlarda yaşayan mülteciler, sadece kendilerine verilen yardımlar ile hayatlarını idame etirmektedirler.

IHHNL olarak, yoksulluğun giderilmesi konusunda sürdürülebilir projeler geliştirmek ve küçük yardımlar ile gelir temini edilebilmesi için gayret ediyoruz. Bangladeş’te küçük bir bölgeye tecrit edilmiş Arakanlı Mültecilerin bir işte çalışma imkanları, tarım ve hayvancılık imkanları yoktur. Bu mültecilerin bulundukları ortamlarda gelir temin etmeleri için 2021 yılı içinde Şubat ayında 100 adet ve Aralık ayı içinde 137 adet olmak üzere toplam  237 adet  dikiş makinası yardımı gerçekleştirdik.  Makina alan Arakanlı Mülteciler kendi çadırlarında, hem kendi ailesinin ve hem de yakın çevrede bulunanlar için elbise ve diğer tekstil ürünlerin dikimini yaparak gelir elde edeceklerdir.

Kamplarda elektirik olmadığı için manual dikiş makınası dağıtılmaktadır. Bir dikiş makinası transport maliyeti dahil toplam € 75,- Bizim için küçük olan bu miktar ile Arakan Mülteci kamplarında bir aile asgari geçimini temin edebilmektedir.

 

Paylaş