21 Aralık 2017

Afrika’nın makus talihine neşter atılıyor

Geri kalmışlığın ve yoksulluğun en önemli nedeni eğitim seviyesinin yeterli olmaması. Başta Afrika olmak üzere bütün yoksul ülkelerde aynı problem var. Eğitimsizlikten maksadımız sadece okul eğitimi değil. Bundan daha ziyade insanların üretken kapasitelerinin olmaması. Mevcut durumlarını yenilemek için bir gayretin içinde olmaması. Adeta uyuşturulmuş gibi uzun yıllar süre gelen klasik yöntemleri hayatın her alanında hala inadına kullanmaya devam ediyor olmaları. Birileri öncülük yapıp, bundan sonra böyle yapılacak demedikleri sürece bildiklerini yapmaya devam ediyorlar. Bu durumları gelişmenin ve kalkınmanın önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkıyor.

Günlük yaşamlarındaki davranışları yenileme konusunda, ev ve çevre temizliğinde, insanlar ile olan münasebetlerinde ve her şeyden önce ellerindeki imkanları en verimli bir şekilde değerlendirme kabiliyetleri yoktur. Verimliliği artıracak  yeni fikirleri ve projeleri yoktur. Bu münasebetle Afrika’ya yapılacak en büyük yatırım fikri manada bir devinim gerçekleştirmektir. Bunun için öncelikle okul eğitimini yaygın hale getirmek ve okuma imkanı olmayanlara imkan sağlamaktır. Meslek edindirme kursları organize etmek, yeni projeler geliştirme konusunda çalışmalar yapmak, hatta lise ve üniversite seviyesinde meslek ve teknik okullar açmak kara kıtanın makus talihini değiştirecektir.

Bu manada Türkiye Devleti kurumlarının ve Türk Sivil Yardım Kuruluşlarının başta eğitim olmak üzere kalkınmaya yönelik projeleri hayata geçirmeleri henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olsa da, gelecek açısından ümit verici olarak görülmektedir.

HollandaIHH olarak bizde bu kutlu kervanda yerimizi aldık ve son yıllarda Afrika ülkelerinde eğitime ve kalkınmaya yönelik projeler gerçekleştirmekteyiz. Arfika’nın çeşitli ülkelerinde açtığımız okullarda binlerce öğrenci Afrika’nın geleceğini inşaa etmeye hazırlanıyor. Ayrıca yoksul öğrencilere yaptığımız ders materyalleri desteği ile okur-yazar oranının artırılmasına gayret ediyoruz. Bu meyanda 27 Kasım 2017 tarihinde Çad’ın başkenti N’Djamena’nın kenar mahallarinde bulunan “Medrese-tül Arabiyye-tül İslamiyye” okulunda 850 öğrenciye okul çantası, defter, kalem ve çeşitli ders materyalleri dağıttık. Bu tür yardımlar yoksul çocuklar için çok önemli. Ders materyalleri olmadığından eğitime devam edemeyen öğrenciler var.

Yardımları dağıtmadan önce “Medrese-tül Arabiyye-tül İslamiyye” okulunu ve sınıfları gezme imkanı bulduk. Kapısı penceresi olmayan küçük odalarda yüzlerce öğrencinin üst üste eğitim aldıklarını gördük. Ve öğrencilerin bir çoğunun kitap, defter, kalem gibi  temel ders materyallarinin olmadığına şahit olduk. Sadece öğretmeni dinliyorlar ve akıllarında ne kalırsa onunla iktifa ediyorlar. Hatta bazı sınıflarda masa sandalye yoktur, öğrencilere yerde oturarak ders görüyorlar.. Bu manzaraya şahit olduktan sonra Hollanda IHH hayırseverlerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zira yardımları yoksullara ve stratejik yerlere ulaşıyor.

 

Paylaş