fbpx

Wees Projecten

IHH Nederland zorgt al jaren voor weeskinderen overal ter wereld. Veelal bevinden zij zich in crisisgebieden, waar ze in de meest benarde situaties moeten leven. Als humanitaire hulporganisatie voorzien wij de weeskinderen van basisbehoeften zoals voedsel, onderwijs en onderdak. Wij doen dit om hun leven een stukje makkelijker te maken en hen te helpen een solide basis te bouwen voor de toekomst. Met dit doel voor ogen zetten wij onze weesprojecten voort omwille van de weeskinderen, die in onze weeshuizen of bij hun families leven. Wij zorgen voor weeskinderen in verschillende landen zoals; Ethiopië, Somalië, Afghanistan, Niger, Tsjaad, Kameroen, Gambia, Palestina, Kirgizië, Bangladesh, Sri Lanka, Jemen, Tanzania, Filipijnen, Indonesië, Bosnië en Herzegovina, Albanië en Oeganda.

IHH Nederland zorgt voor duizenden weeskinderen met behulp van sponsor families. Een sponsor uit Nederland zorgt voor hen d.m.v. een maandelijkse donatie. Op deze wijze werken wij gezamenlijk aan een betere toekomst voor hen.

Wilt u ook bijdragen aan dit nobele doel? Wordt dan ook sponsor en adopteer een weeskind! Voor een bedrag van slechts €30,- per maand adopteert u een weeskindje in één van de bovengenoemde landen. U draagt zo bij aan voorspoedig toekomst perspectief van een weeskindje. Zodra u sponsor wordt ontvangt u een foto en de gegevens van het kind. Daarnaast ontvangt u jaarlijks een rapport met de voortgang en de huidige situatie van het weeskind.

U kunt een wees adopteren door het formulier op onze site in te vullen of door langs te komen op ons kantoor

Hoe kan ik mij aanmelden als een weessponsor?

U kunt via https://ihhnl.org/tr/yetimler een weeskind sponsoren. Dit is ook mogelijk op ons kantoor. Hier kunt u het aanvraagformulier invullen. Door een wees te sponsoren geeft u ons de machtiging om aan het begin van iedere maand een bedrag van € 30,- van uw rekening af te schrijven. Ruim 2-3 weken na de eerste contributie zal de sponsor de gegevens van het weeskind met geboorteakte en de overlijdensakte van de vader per post ontvangen. Indien gewenst kan deze ook digitaal verstuurd worden.

Hoe vaak krijg ik informatie over mijn weeskind?

U krijgt 1 keer per jaar informatie over uw weeskind. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een voortgangsrapport met de meest recente foto van het weeskind.

Hoe lang moet ik een weeskind blijven steunen en kan ik stoppen wanneer ik wil?

IHH NL verwacht dat een weeskind minstens een jaar wordt gesteund zodat het weeskind voor een periode zekerheid krijgt waar het naar uitkijkt. U kunt de sponsoring echter op elk moment beëindigen door een e-mail te schrijven naar info@ihhnl.org, met liefst een maand opzegtermijn. Het kind wordt dan wederom op de wachtlijst gezet, totdat het door een andere sponsor wordt gekozen.

Tot welke leeftijd duurt het sponsorschap?

Uw steun loopt totdat het weeskind de sponsoring niet meer nodig heeft. Als een weeskind is getrouwd, overleden of vertrokken is naar een ander gebied waarbij het contact is verloren, dan stopt het sponsorschap. Indien een weeskind onderwijs volgt, waarbij de hulp dan extra nodig is, kan deze steun oplopen tot de leeftijd van 25 jaar (tot het afstuderen). Als een weeskind geen onderwijs (meer) volgt maar wel behoeftig is (vanwege familieomstandigheden, werkloosheid, ongehuwd), loopt de sponsoring door tot de leeftijd van 20 jaar. Indien het geval ter sprake is bericht ons lokale partnerkantoor ons hierover en wij houden u vervolgens op de hoogte.

Wat gebeurt er met mijn sponsorschap als het weeskind mijn hulp niet meer nodig heeft?

U wordt gekoppeld aan een ander behoeftig weeskind uit hetzelfde land en ontvangt het informatierapport van uw nieuwe weeskind. Uw maandelijkse steun zal zich voor dit weeskind voortzetten.

Kan ik een extra donatie schenken aan mijn weeskind (bij speciale gelegenheden zoals Ramadan, Qurban, etc), zo ja hoe?

U kunt te allen tijde extra geld doneren voor uw weeskind. Echter hanteren wij hiervoor een vaste periode om hoge transferkosten te besparen. De periodes waarin wij de reguliere donaties aan de weeskinderen overmaken gaan gepaard met de extra gelden die gedurende het kwartaal naar ons worden overgemaakt. De overboekingen gebeuren begin maart, juni, september en december van het jaar. Alle extra donaties die voor de 1e dag van de bovengenoemde maand binnenkomen, zullen opgenomen worden in de kwartaaloverboeking. Met behulp van onze samenwerkende partners worden deze overgedragen aan de weeskinderen. Mocht u extra willen doneren, verzoeken wij u om bij uw overboeking de weeskindcode en reden van uw donatie te benoemen.

Kan ik in contact komen met mijn weeskind?

In de informatierapporten van de weeskinderen staan soms telefoonnummers of e-mailadressen. U kunt met deze gegevens proberen om in contact te komen.

Als ik onvoldoende saldo op mijn rekening heb staan, wil dit zeggen dat mijn weeskind dan geen geld ontvangt?

IHH NL blijft weeskinderen helpen zodra er onvoldoende saldo op uw rekening is of als de donatie om anderen redenen bij ons niet binnen komt. IHH NL dekt in dergelijke situaties de betalingen uit het zakaat-fonds. De verwachting is echter dat de sponsorbetalingen op korte termijn in orde moeten zijn, gezien deze wijze een tijdelijke oplossing is.

Hoe kan ik mijn betalingsachterstand overmaken?

Mocht u een betalingsachterstand hebben of is de betaling door andere redenen niet gelukt, dan kunt u het openstaand bedrag op het rekeningnummer van IHH NL overmaken: NL53INGB0004464461. Bij uw overboeking vermeldt u de weeskindcode en reden van uw donatie.

Het kan zijn dat ik de eerste week van de maand geen geld op mijn bank heb staan, is er ook een ander incasso periode? Of kunnen we een andere betalingsregeling treffen?

IHH Nederland incasseert enkel in de eerste week van de maand. Indien deze wijze u niet goed uitkomt, kunt u ervoor kiezen om het zelf over te maken. U zou bijvoorbeeld uw bank kunnen machtigen om het vaste bedrag van € 30,- maandelijks van uw rekening naar het IBAN van IHH NL over te maken

Is het bedrag van 30,- die aan de weeskinderen wordt betaald voldoende en in welke behoeften worden de weeskinderen hiermee voorzien?

Van uw donatie van € 30,- gaat uiteindelijk € 28,- naar het weeskind. Met uw hulp voorziet u het weeskind in de primaire behoeften, zoals voedsel, kleding en educatie. Dit bedrag is voldoende om te voorzien in de behoeften van een weeskind in Afrikaanse en Aziatische landen. Hoewel in landen als Palestina, de Balkan en Kirgizië het weeskind wegens de economische omstandigheden niet in alle behoeften kan worden voorzien, draagt uw financiële steun enorm bij aan het weeskind. Voor extra steun kunt u altijd een eenmalige donatie overmaken of u kunt er ook voor kiezen uw vaste donatie permanent te verhogen.

Welke weeskinderen op de website hebben urgentie of het meest hulp nodig?

In principe hebben alle weeskinderen in onze wachtlijst urgentie en hulp nodig. Wij krijgen de meest behoeftige weeskinderen van onze partners. De kinderen die het langst op de wachtlijst staan, bevinden zich onderaan.

Hoe komen de sponsorgelden terecht bij de weeskinderen?

Als IHH NL hebben we in elk land partnerorganisaties waar we hulpprojecten uitvoeren. Betalingen vinden plaats op de rekeningen van partnerorganisaties. Partnerorganisaties dragen het geld over aan de ouders van de jonge weeskinderen en de gelden van de oudere weeskinderen worden persoonlijk overhandigd.