fbpx

Water Projecten

Water schenkt leven!…

Water is onmisbaar voor levende wezens. Van klein naar groot, alle organismen op aarde zijn afhankelijk van water voor biologische processen. Ook wij als mensen hebben water nodig voor al onze activiteiten.

Tachtig landen ter wereld, die samen maar liefst 40% van alle mensen huisvesten, hebben te kampen met watertekorten. Doordat de bevolking in deze landen blijft groeien, maar er geen nieuwe waterbronnen worden vervaardigd, wordt het watertekort met de dag groter.

Afrika is het continent dat tegen de meeste problemen aanloopt met betrekking tot watertekorten. Er zijn meerdere oorzaken voor het watertekort, deze zijn terug te leiden naar zowel de natuur en als de mens. Deze problemen zijn inmiddels dermate buiten proporties gegroeid dat bijna een miljard Afrikanen geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

IHH Nederland voert wereldwijd projecten uit om de leefomstandigheden van de armen te verbeteren. In dat kader hebben we in verschillende landen waterputten geopend in regio’s waar men geen toegang had tot schoon drinkwater. Inmiddels hebben we honderden duizenden mensen voorzien van schoon water.

In 2020 hebben we in elf landen 2994 waterputten geopend! Sinds 2005 hebben we in dertien landen €6.116.057,- geïnvesteerd in waterprojecten. In totaal zijn dat 7327 waterputten die naar schattingen ongeveer  2,2 miljoen mensen toegang geven tot schoon drinkwater.

Wij zullen ons blijven inzetten om het water naar de mensen te brengen en te voorkomen dat vrouwen en kinderen urenlang tientallen kilometers moeten lopen voor water. Draag bij aan onze projecten en voorzie daarmee uw medemens in een basisbehoefte.

Donateurs of stichtingen die een waterput doneren via IHH Nederland worden voorzien van de keuze om de waterput een naam te geven en ontvangen na de opening (van de waterput) een rapport met foto’s, video’s en informatie over de waterput via de post.

Voorbeeldrapport waterprojecten

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.