23 Eylül 2022

Yoksul öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımlarımız devam ediyor

Yoksul öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımlarımız devam ediyor

Eylül ayı itibariyle Dünyanın bir çok ülkesinde 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi başladı. UNICEF’in raporuna göre tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu bulmakta ve bu her 5 çocuktan 1’i anlamına gelmektedir.

Yoksulluk, tüm dünyada eğitimin önündeki başlıca engel olmaya devam etmekte ve en yoksul durumdaki ilkokul çağı çocuklarının okul dışı kalma olasılığı en zengin durumdaki akranlarına göre 4 kat daha fazladır.

IHHNL olarak, “Kalkınmanın ve huzurun anahtarı eğitimdir” düşüncesiyle yoksul ülkelerde eğitim projeleri yapmaya devam ediyoruz. Eğitim projelerimizden en önemlilerinden biri de yoksul öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımı projesidir.

2022-2023 eğitim yılında 21 yoksul ülkede € 248.840,- bütçe ile 16.539 yoksul öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı planlanmıştır. Planlama dahilinde Balkanlar’ın Preşevo bölgesinde, Arnavutluk’ta ve Türkiye’de toplam 1810 yoksul öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Bu yıl içinde  planan diğer ülkelerde de dağtımlar gerçekleştirilecektir.

Türkiye

Arnavutluk

Balkanlar-Preşevo

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email