2 Haziran 2022

Gıda yardımı projelerimiz devam ediyor.

Tüm nüfusunu besleyecek kadar gıdanın üretildiği dünyamızda, 1,5 milyardan fazla insan gerekli beslenme imkanına sahip değildir ve 3 milyardan fazla insan en ucuz sağlıklı beslenme imkanına bile ulaşamamaktadır. Bunun acilen ele alınabilecek ve alınması zorunlu olan bir trajedi olduğuna inanıyorum.

2014’ten bu yana küresel açlık artıyor. Son tahminlere göre bu durumda olan insan sayısı, 690 milyon veya dünya nüfusunun %8,9’u olarak belirlenmiştir. 2019 yılında, yaklaşık 750 milyon insan (veya on kişiden biri) şiddetli gıda güvensizliği tehdidi altındaydı. Ve 2 milyar civarında insan güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak erişememekteydi. Mevcut rakamlara göre 2030 yılına kadar 840 milyondan fazla insanın açlıktan etkileneceği öngörülmektedir.

Dünyada gıda güvenliğini ve tedarikini olumsuz yönde etkileyen çok önemli sebepler husule gelmiştir. Bu durum gelecek yıllar için açıklanan olumsuz raporlardan daha vahim bir tablonun oluşacağının göstergesidir.

  1. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) faaliyet gösterdiği ülkelerde, COVID-19 krizinin şiddetlenmesi nedeniyle 272 milyon insanın halihazırda akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu veya risk altında olduğunu tahmin etmektedir.
  2. Rusya’nın Ukrayna’da devam eden savaşı, dünya tarımını ve dolayısıyla gıda güvenliğini endişe edilir boyutta tehdit ediyor. Ukrayna ve Rusya, dünyanın buğday, mısır, yağlı tohum ve gübre ihracatının çok önemli payını oluşturan tarımsal güç merkezi ülkeler. Bu savaş, Ukrayna’daki tarımı tüm yönleriyle olumsuz etkilerken, Rusya’dan yapılan ihracatı da yavaşlatıyor. Dünyanın 26 ülkesi, buğday ithalatının en az yarısını Rusya ve Ukrayna’dan yapıyor. Düşük arz ve yüksek fiyatlar, gıda güvencesi olmayan bu ülkeleri ilk önce vuracak gibi görünüyor.
  3. Dünya nüfusunun % 35’ini olşturan Çin ve Hindistan’ın ekonomik yönden hızla gelişmesi ve bu ülkelerde yaşayan isanların alım gücünün artması nedeniyle daha çok daha ve daha çeşitli gıda tüketimine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Özellikle Çin, alımgücü artan halkının gıda taleplerini karşılayacak üretime sahip değildir. Bundan dolayı dışarıdan gıda temin etmek zorunda ve bu zorunluluk gıda fiyatlarını artırmaktadır. Gıda fiyatları arttıkça yoksul ülkelerde gıdaya erişim azalmakta ve açlık sınırında yaşayan insanların sayısı çoğalmaktadır.
  4. yüzyılda dünyamızda belirgin bir hale gelen küresel ısınma ve su kaynaklarının azalması, buna bağlı olarak tarım alanlarının yetersiz hale gelmesi temel gıda maddelerinin önemini daha da artırmıştır. Ekonomisi tarıma dayalı yoksul ülkeler bundan doğrudan etkilenmiş ve bu ülkelerde yoksulluk oranları artmışrtır.
  5. Pandemi dönemi ve Ukrayna savaşı gibi küresel savaşlar temel gıda maddelerinin önemini daha da artırmış ve temel gıda maddeleri stratejik ihtiyaçlar arasına girmiştir. Bundan dolayı zengin ülkeler temel gıda maddelerini stoklamaya başlamış ve bunun sonucu olarak arz talep dengesi bozulmuştur. Her zaman olduğu gibi bu durum da yoksul ülkelerde gıda maddelerine erişimi etkilediği için yoksulluğun artmasına neden olmuştur.

IHHNL, kurulduğu günden bu yana şimdiye kadar en çok gıda yardımları projeleri gerçekleştirmiştir. Bundan sonra da bu önemli yardım projesini gerçekleştirmeya devam edecektir. 2021 yılında 72.166 yoksul aileye gıda yardımı ulaştırmıştır.

2022 yılında Ramazan Yardımları projesi kapsamında 62.256 aileye gıda yardımı ulaştırmış bulunmaktadır. IHHNL, 2022 yılında hedef olarak en az 100 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmeyi planlamıştır.

2022 yılında Ramazan Gıda Projeleri hariç şu ana kadar gerçekleştirilen gıda yardım projeleri.

Nr Ülke Bütçe Gıda Paketi Görevli
1 Filistin € 5000,- 190 Partner Kuruluş
2 Kamboçya € 5000,- 205 Murat Kurt
3 Kamerun € 5000,- 177 Yasin Küçük
4 Çad € 10.000,- 400 Murat Kurt
5 Sri Lanka € 10.000,- 500 Hüseyin Gündüz
6 Tanzanya € 20.000,- 800 Hüseyin Gündüz
7 Ukrayna € 10.000,- 1300 (yemek paketi) Selami Yüksel
8 Yemen € 50.000,- 1473 Abdurrahman Katırcı
9 Burundi € 2500,- 73 Yasin Küçük
Toplam € 117.500,- 5118  

 

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email