3 Temmuz 2023

2023 Kurban Programı tamamlandı

IHHNL olarak büyük bir yardım organizasyonunu daha başarıyla tamamlanın sevincini yaşıyoruz. Aylar öncesinden başladığımız kurban programını bayramın üçüncü günü ikin namazı itibariyle tamamlamış bulunmaktayız.

Kurban, büyük bir yardım organizasyonu olmasının yanında dini mahiyeti ve kendine has kuralları olan bir ibadet olması nedeniyle büyük bir hassasiyetle yapılması gereken organizasyondur. Organizasyonun başarıyla gerçekleşmesi için binlerce hayvanın önceden hazırlanması, hazırlanan hayvanların kurbanlık vasfına uygun olup-olmadığının kontrollerinin yapılması, kurban kesim mekanlarının ayarlanmsı, kurbanları kesecek kasapların bulunması ve etlerin dağıtılacağı yoksulların tesbit edilmesi gerekir. En önemlisi bayram günlerinde kurbanlık hayvanların mahiyetine uygun bir şekilde kesilmesi gerekir. Ayrıca binlerce hayvanın kesildiğinin belgelenmesi gerekir. Bu hususta çok hassas davranarak, her ülkeye en az bir, genellikle iki kurban kesim görevlisi göndermekteyiz. Kurban görevlileri her kurbanın kesildiğini resim ve filmler ile belgelemekte ve bu görüntüleri bağışcılara göndermekteyiz. Ayrıca kurban kesim görevlileri kurbanlık hayvanların faturalarını, etlerin dağıtıldığı yoksulların imzalı isim listesi ve kurban final raporları gibi belgeleri kontrol ederek bir nüshalarını ofise getirmektedirler. Böylece hem mali, hem dini ve hem de yardımların yerine ulaştığına dair kontroller eksiksiz yapılmaktadır. Bu hassas görevleri eksiksiz yapabilmesi için her yıl kurban kesim görevlileri eğitim semineri yapılmakta gerekli bilgiler verilmektedir.

2023 Kurban programı kapsamında 30 yoksul ülkede çalışma gerçekleştirdik. Çoğunluğu Afrika olmak üzere, Asya ve Avrupa’nın bazı yoksul ülkelerinde de kurban organizasyonu gerçekleştirdik. Ayrıca Türkiye’de deprem bölgesinde kurban kesimleri yaparak, etlerini deprem mağdurlarına dağıttık.

IHHNL olarak, son yıllarda yardım programlarımızda düzenli olarak bir yükselme görülmektedir. Bu duurm Kurban Programlarına da yansımaktadır. 2023 yılında 30 ülkede 5954 büyükbaş ve 3330 küçük baş olmak üzere toplam 9293 hayvan kurban edilmiştir. Bu kurbanların toplam hisse sayısı 45.017 adettir. Bu hisse sayısına mukabil toplam € 3.194.505,- kurban bağışı elde edilmiştir. Elde edilen bu rakamlar ile  bir önceki yılın rakamlarına göre % 30 civarında bir büyüme gerçekleştirmiş olduk.

IHHNL olarak, kurban etlerinin taksimatını yaprken her hisseyi 5 aileye, her aileyi 5 kişi olarak hesap ediyoruz. Böyle olunca 2023 yılında kurban organizasyonumuzda kurban etlerinden istifade eden yoksul sayısı takriben 1.1 milyondan fazladır. Bu kadar yoksulun tebessümüne hissedar olmak büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu bize yaşatan gönüllülerimiz ve bağışcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Bu büyük kurban organizasyonlarının sonunda her yıl kurban kesim görevlileri ile bir değerlendirme toplantısı yapılmaktadır. Yapılan bu toplantılarda kurban kesim görevlilerinin tecrübeleri paylaşılmakta, eksikler varsa istişare edilmekte ve bir sonraki yıla daha güzel hazırlık yapılmaktadır. Ayrıca kurban kesilen ülkelerden getirilen başta faturalar olmak üzere bütün evraklar kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

Paylaş