18 oktober 2022

Het schooltas en -spullen campagne voor behoeftige kinderen gaat ongestoord verder

Met ingang van de maand september is wereldwijd het onderwijsjaar 2022-2023 van start gegaan. Volgens een rapport van UNICEF is het aantal kinderen wereldwijd (tussen de 5 en 17 jaar) die niet naar school kunnen 303 miljoen. Dit betekent dat 1 op de 5 jongeren van de totale wereldbevolking niet kan studeren.

Armoede vormt nog steeds een grote barrière voor onderwijs. Kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden lopen, ten opzichte van hun leeftijdgenoten in ontwikkelde landen, 4 keer meer het risico om ongeschoold te blijven.

Met het besef dat “Onderwijs de sleutel tot welslagen en geluk” vormt, blijven wij als organisatie onze onderwijsprojecten continue in hulpbehoeftige landen realiseren. De belangrijkste projecten in dit kader zijn de school bouwprojecten en de schooltas en schoolspullen campagnes aan behoeftige (wees)kinderen.

Voor het onderwijsjaar 2022-2023 heeft de organisatie voor 21 landen een budget van €248.840,- vrijgemaakt, om 16.539 behoeftige studenten van onderwijshulp te voorzien. Het eerste project is in de stad Presevo in de Balkan, Albanië, Libanon en Turkiye gerealiseerd. Daarbij hebben totaal 2558 leerlingen schooltassen en bijbehorende schoolspullen, zoals studieboeken, ontvangen. De campagne zal in de komende tijd in de overige landen voortgezet worden.

Libanon

Turkiye

Albanië

Balkan-Presevo

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email