3 juli 2023

Het Qurban Programma 2023 is afgerond

IHHNL deelt de vreugde van het voltooien van een grote hulpcampagne. We hebben het qurban programma, waarvan de voorbereidingen maanden geleden begonnen, met ingang van de derde dag van Eid al Adha afgerond.

Wegens de grootte en de islamitische kaders en handelswijze, vereist het qurban programma grote discipline en uiterste zorgvuldigheid in het realiseren van de hulpcampagne. Om dit proces succesvol te laten verlopen dienen duizenden offerdieren van een kwaliteitscontrole voorzien te worden. Vervolgens worden de locaties vastgesteld en de slagers geregeld. Uiteraard analyseren we voor elk land waar het project uitgevoerd zal worden, een lijst van behoeftige mensen. Een van de meest belangrijke aspecten is het offerproces zelf. Dit dient volgens islamitische handelswijze en zorgvuldigheid gerealiseerd te worden. Bovendien dient dit proces op beeld vastgelegd te worden, aangezien de donateurs na afloop van het project beeldmateriaal zullen ontvangen. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen wijst IHHNL minstens een, doorgaans twee vrijwilligers die afreizen naar de landen waar de qurban projecten gerealiseerd worden. Nadat deze praktische aspecten afgerond zijn is het tijd om papierwerk, zoals facturen van het offer-vee en lijsten met handtekening van de behoeftigen mensen, te verzamelen en in te dienen op kantoor van IHHNL. Zodoende wordt het programma op basis van financiële, religieuze en administratieve handelingen zorgvuldig gecontroleerd. Om dit te bewerkstelligen worden de vrijwilligers elk jaar voorzien van een qurban seminar.

In het kader van het Qurban Programma 2023 hebben we het qurban project in 30 behoeftige landen gerealiseerd. Naast het merendeel van landen in Afrika, is het project ook in enkele landen in Azië en Europa uitgevoerd. Bovendien hebben we dit jaar de slachtoffers van de recente aardbevingen in Turkije niet vergeten en het qurban programma ook in de aardbevingsregio gerealiseerd.

IHHNL constateert in recente jaren een groei in opkomst van de hulpprogramma’s, waaronder het Qurban programma. Dit jaar zijn er in 30 landen in totaal 9293 dieren, waarvan 5954 grootvee en 3330 kleinvee, geofferd. Het geheel van deze offers resulteer in een grootte van 45.017 aandelen en een totaalbedrag van € 3.194.505,- Ten opzichte van vorig jaar is dit een groei van ongeveer %30.

IHHNL berekent voor de distributie van het offervlees 1 aandeel per 5 families, met 5 individuen per familie. Zodoende hebben we dit jaar met het qurban hulpprogramma meer dan 1.1 miljoen behoeftige mensen van offervlees voorzien. We zijn onze donateurs en vrijwilligers eeuwig dankbaar voor het geluk die zij ons met dit project verzorgd hebben.

Na de realisatie van dit grote programma wordt elk jaar met de qurban vrijwilligers een evaluatie programma gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de ervaringen van de vrijwilligers en verbeterpunten uitgewisseld om het volgende programma nog beter voor te bereiden en te realiseren. Ten slotte worden ook de administratieve documenten doorgenomen en gecontroleerd op volledigheid.

 

 

 

 

Delen